Máy nước nóng năng lượng mặt trời ECO 230 Lít

7,000,000