Máy nước nóng năng lượng mặt trời ECO 270 Lít

8,000,000