Máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà ECO 180L

8,900,000 7,400,000