Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà ECO 240L

11,400,000 9,400,000