Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà ECO 300L

12,800,000 10,800,000